AKADEMİK TECRÜBE

Doç. Dr., Gazi Üniversitesi, Fen Fakültesi, İstatistik Bölümü, İstatistiksel Bilgi Sistemleri Anabilim Dalı 01/2022 – Halen.

Dr. Öğr. Üyesi, Gazi Üniversitesi, Fen Fakültesi, İstatistik Bölümü, İstatistiksel Bilgi Sistemleri Anabilim Dalı 03/2021 – 01/2022.

Dr. Öğr. Üyesi, Gümüşhane Üniversitesi, İktisadi İdari Bilimler Fakültesi, Sayısal Yöntemler Anabilim Dalı Başkanı, 01/2020 – 03/2021.

Dr. Öğr. Üyesi, Gümüşhane Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Fakültesi, Sağlık Yönetimi Anabilim Dalı, 01/2019 – 12/2019.

Dr. Öğr. Üyesi, Gümüşhane Üniversitesi, İktisadi İdari Bilimler Fakültesi, Sayısal Yöntemler Anabilim Dalı, 07/2018 – 01/2019.

Araştırma Görevlisi Dr., Gümüşhane Üniversitesi, İktisadi İdari Bilimler Fakültesi, Sayısal Yöntemler Anabilim Dalı, 01/2018 – 07/2018.

Araştırma Görevlisi, İstanbul Üniversitesi, İşletme Fakültesi, Sayısal Yöntemler Anabilim Dalı, 2011 – 2018.

Araştırma Görevlisi, Gümüşhane Üniversitesi, İktisadi İdari Bilimler Fakültesi, Sayısal Yöntemler Anabilim Dalı, 2010 – 2011.

YAYINLAR

Konferans Bildiri ve Sunumları


23Kaya E, ARIKAN Ö. E., Özdemir M., “TÜRKİYE’DE MEYDANA GELEN MOTOSİKLET KAZALARININ İNCELENMESİ”, ANKARA INTERNATIONAL CONGRESS ON SCIENTIFIC RESEARCH-IX, TÜRKİYE, pp.644-645, 2023.

22İleri B. E., Özdemir M., “Aday Stajyerlerin Çalışmak İstedikleri Alt Disiplinlere Uygunluğunun Araştırılması: Türk Havacılık ve Uzay Sanayii A.Ş. Örneği”, III. Uluslararası Eğitimde Mükemmellik Kongresi, TÜRKİYE, pp.20, 2023.

21Özdemir, M., Çelikbilek, Y., Selecting the Most Suitable Facility Location by Using Grey Moora, I. International Congress on Digital Business, Management, and Economics (ICDBME 2021), 8-9 Ekim, 2021.

20Çelikbilek, Y., Özdemir, M., A Combined Fuzzy Decision-Making Process for the Personnel Selection of Human Resource Management, I. International Congress on Digital Business, Management, and Economics (ICDBME 2021), 8-9 Ekim, 2021.

19Çelikbilek, Y., Özdemir, M., A Comprehensive Review on Exam Timetabling Problems, 4. International Conference on Life and Engineering Sciences, 23-25 Eylül 2021, Istanbul.

18. Boz C., Özdemir M., Çalgı B., “Mental Hastalıkların Prevelansına Göre Ülkelerin Çok Boyutlu Karşılaştırılması”, Uluslararası Bilimsel Araştırmalar Kongresi 2020 Gümüşhane, 03 – 05 Aralık 2020, Gümüşhane.

17. Özdemir, M., Çelikbilek, Y., A Comprehensive Review for the Varieties and Lacks of Search and Rescue Algorithms, IV. International New Media Conference: Digital Transformation and Innovation, 25-26 Nisan, 2019, İstanbul.

16. Conak, O., Onder, E.,Özdemir, M., Tıp ve Sağlık Hizmetlerinde Metin Madenciliği Uygulamaları, Uluslararası Bilimsel Araştırmalar Kongresi, 18-20 Nisan 2019, Tiflis/Gurcistan

15. Onder, G., Onder, E., Özdemir, M., Gelişmekte Olan Teknolojiler Sonucu Sağlık Hizmetlerinde Oluşacak Yeni Meslekler, Uluslararası Bilimsel Araştırmalar Kongresi, 18-20 Nisan 2019, Tiflis/Gurcistan

14. Baytoren, E., Onder, E., Özdemir, M., Sağlık Alanında Kullanılan Yöneylem Araştırması Teknikleri Üzerine Literatür İncelemesi, Uluslararası Bilimsel Araştırmalar Kongresi, 18-20 Nisan 2019, Tiflis/Gurcistan

13. Özdemir M., Boz C., Önder E. , 2012 – 2017 Yılları Arasında Türk Bankalarının Performans Değerlemesi, Uluslararası Marka ve Marka Kent Kongresi, 27-29 Eylül 2018.

12. Boz C., Özdemir M., Önder E., , BRICS Ekonomileri ve Türkiye Ekonomisinin Karşılaştırılması: TOPSIS Temelli Ekonomik Performans Değerlemesi, Uluslararası Marka ve Marka Kent Kongresi, 27-29 Eylül 2018.

11.Önder E., Boz C., Özdemir M., Çok Kriterli Karar Verme Yöntemleri Kullanılarak Yapılan Finansal Performans Analizi Çalışmalarına Genel Bir Bakış, Uluslararası Marka ve Marka Kent Kongresi, 27-29 Eylül 2018.

10. Özdemir M., Cura T., “Maksimum Adil Dagilim Problemi icin Paralel Yerel Arama Yaklasimi”,Ulaştırma ve Lojistik Ulusal Kongresi, 26-27 Ekim 2017, İstanbul.

9. Akdoğan H., Parlak N., Özdemir M., “Işletmelerinin Finansal Performanslarinin Topsis Yöntemi ve Moora Yöntemi ile Analizi: BIST Perakendecilik Sektörü Üzerine Bir Uygulama”, I. Uluslararası Ekonomi, Finans ve Ekonometri Öğrenci Sempozyumu (EFEOS), SAKARYA, TÜRKIYE, 17-18 Mayıs, 2017.

8. Özdemir M., Çelikbilek Y., Cura T., “A New Heuristic Optimization:Search and Rescue Algorithm”, The Economics, Finance, Healthcare Management, Accounting, IT, & Management Research Conference, Hawaii, Honolulu, ABD, 26-29 Mayıs, 2016.

7. Özdemir M., “A Research on Search and Rescue”, 1st International Scientific Researches Conference Humanity and Social Sciences (IBAD-2016), Madrid, Spain, May 19-22, 2016.30_30

6. Nisel S., Özdemir M., Nisel R., “Multicriteria Decision Making in Sport: A Comprehensive Literature Review“, 23rd International Conference on Multiple Criteria Decision Making MCDM, August 2nd–7th, 2015, Hamburg, Germany.(Abstract)30_30

5. Yıldırım B. F., Kuzu S., Özdemir M. “Evaluating Mobile Operating Systems by Fuzzy VIKOR Approach”,  15th International Symposium on Econometrics, Operations Research and Statistics, 15th ISEOS Proceedings Book, ISBN: 978-9944-452-80-9, pp.852-863, Isparta-TURKEY, May 22-25 2014.(Full Text)30_30

4. Özdemir M, Can M., “The Team Orienteering Problem with Time Windows by Using Artificial Bee Colony Algorithm”, 15th ISEOS Proceedings Book, ISBN: 978-9944-452-80-9, pp.986-999,  15th International Symposium on Econometrics, Operations Research and Statistics, Isparta-TURKEY, May 22-25 2014.(Full Text)30_30

3. Önder E., Özdemir M., Yıldırım B. F., “Combinatorial Optimization Using Artificial Bee Colony Algorithm and Particle Swarm Optimization”, 14th International Symposium on Econometrics Operation Research and Statistics, Bosnia-Herzegovina, May 24-28 2013.(Abstract)30_30

2. Arıcıgil Çilan C., Taş N., Özdemir M., “Determining the Profile of Individuals’ Internet Usage in Turkey by Latent Class Analysis”, 14th International Symposium on Econometrics Operation Research and Statistics, Bosnia-Herzegovina, May 24-28 2013.(Abstract) 30_30

1. Önder E., Yıldırım B. F., Özdemir M., “Multi Criteria Decision Making for Evaluating Tourism Destinations in Turkey”, 14th International Symposium on Econometrics Operation Research and Statistics, Bosnia-Herzegovina, May 24-28 2013.(Abstract)30_30

Makaleler


16. Altan S.T., Özdemir M. & Ebegil M. “cccm: An R Package for Crossed Classification Credibility Model“, 2022. Title. [Avaible online at: https://cran.r-project.org/web/packages/cccm/index.html], R package version 1.2.

15. Çolak C. Y., Özdemir M., “ÇAYKUR İşletmeleri için Bölge Müdürlüğü Seçim Önerisi“, Uluslararası Bilimsel Araştırmalar Dergisi, 362-381,  6(3), 2021.

14. Özdemir M., “Karadeniz Bölgesi için Tersine Lojistik“, Karadeniz Teknik Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Sosyal Bilimler Dergisi, Cilt 11- Sayı 21, 7- 24, 2021.

13. Demirbağ O., Özdemir M., Demirbağ Şimşek K., “Türkiye’nin Yerel ve Bölgesel Otoriteleri İhracata Dayalı Kentsel Rekabeti Önemsiyor Mu?“, Ankara Üniversitesi SBF Dergisi, Cilt 76 – Sayı 1, 319- 348, 2021.

12. Özdemir M., Cura T., “Yeni Bir Sezgisel Optimizasyon: Arama ve Kurtarma Algoritması ve Fonksiyon Optimizasyon Problemlerinin Çözümü“, Gümüşhane Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Elektronik Dergisi, Cilt 12 – Sayı 1, 24 – 44, 2021.

11. Boz C., Özdemir M., Çalgı B., “Mental Hastalıkların Prevalansına Göre OECD Ülkelerinin Çok Boyutlu Analizi ve MOORA Yöntemi ile Sıralanması“, Gümüşhane Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Elektronik Dergisi, 11(Ek), 245-25, 2020.

10. Cura T., Özdemir M., “A new use of the ant system algorithm for the max-mean dispersion problem“, Computers & Industrial Engineering, Vol 135, pp.628-642, 2019.

9. Önder G., Önder E. & Özdemir M., “Gelişmekte Olan Teknolojiler Sonucu Sağlıkta Oluşacak Yeni Meslekler“, Gümüşhane Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Elektronik Dergisi, 10(Ek Sayı), 71-80, 2019.

8. Özdemir M., “Particle Swarm Optimization for Continuous Function Optimization Problems“, International Journal of Applied Mathematics, Electronics and Computers, sy.47-52, Cilt: 5, Sayı: 3, 2017. 30_30

7. Nisel S., Özdemir M., “Analytic Hierarchy Process & Analytic Network Process In Sport: A Comprehensive Literature Review“, International Journal of the Analytic Hierarchy Process, ISSN 1936-6744, sy. 405-429, Cilt: 8 Sayı: 3, 2016.  30_30

6. Yıldırım B. F., Kuzu S., Özdemir M., “Evaluating Mobile Operating Systems Using Fuzzy VIKOR Approach“, Afyon Kocatepe University Journal of Economics and Administrative Sciences, ISSN: 1302-1966, sy. 79-95, Cilt: 18, Sayı: 1, 2016. 30_30

5. Arıcıgil Çilan C., Taş N., Özdemir M., “Determining the Profile of Individuals’ Internet Usage in Turkey by Latent Class Analysis”, Dumlupinar University Journal of Social Sciences Special Issue of 14th International Symposium on Econometrics Operation Research and Statistics, ISSN:1302-1842, sy. 403-418, 2014. 30_30

4. Eroğlu E. , Yıldırım B. F., Özdemir M., “Oreste Method in Multi Criteria Decision Making and Personnel Selection Application”, Istanbul Universitesi Isletme Iktisadi Enstitusu Yonetim Dergisi, ISSN: 1302-4221, sy. 81-95, Cilt: 25, Sayı: 76, Haziran 2014.30_30

3. Önder E., Yıldırım B. F., Özdemir M., “Multi Criteria Decision Making for Evaluating Tourism Destinations in Turkey”, Academıc Journal of Tourısm and Management Researches, sy. 1-15, Cilt: 1, Sayı: 1, 2013. 30_30

2. Önder E., Özdemir M.,Yıldırım B. F., “Combinatorial Optimization Using Artificial Bee Colony Algorithm and Particle Swarm Optimization Supported Genetic Algorithm”, Kafkas University Journal of Economics and Administrative Sciences Faculty, ISSN: 1309-4289, sy. 59-70, Cilt: 4, Sayı: 6, 2013. 30_30

1. Çilan Arıcıgil, Ç., Özdemir M., “Measuring Domestic Digital Divide By Using Latent Class Analysis: A Case Study Of Turkey”, Journal of the School of Business Administration, ISSN: 1303-1732, sy. 219-234, Cilt: 42, Sayı: 2, 2013.30_30

Kitaplar

3. Özdemir M., Waste Management for Municipalities in Turkey, ISBN: 978-625-7402-53-8, Hiperyayın, Istanbul, 2021.book3

2. Özdemir M., R ile Programlama ve Makine Öğrenmesi, ISBN: 978-605-033-228-5, NOBEL Akademik Yayıncılık, Ankara, 2020.book3

1. Çelikbilek Y., Özdemir M. Çok Kriterli Karar Verme Teknikleri Açıklamalı ve Karşılaştırmalı Sağlık Bilimleri Uygulamaları ile, ISBN:978-605-320-857-0, NOBEL Akademik Yayıncılık, Ankara, 2020. book3

Kitap Bölümleri

3. Özdemir M., Ed., “Comparative Basic Practices for C and Java“, Nobel, İSTANBUL, 2024.

2. Özdemir M., Bölüm Adı: Kazaların Veri Analizi, Afet Yönetiminde Yeni Yaklaşımlar, 83-97, Gazi Kitabevi, Ankara, 2021.

1. Özdemir M., Bölüm Adı: TOPSIS,Operasyonel, Yönetsel ve Stratejik Problemlerin Çözümünde Çok Kriterli Karar Verme Yöntemleri, ISBN: 978-605-4798-84-1, sy. 133-153, Dora Basım-Yayın Dağıtım, Bursa, 2014.book3

Kitap Editörlüğü

2. Özdemir M., Ed., “Çok Kriterli Karar Verme Yöntemleri Açıklamalı ve Karşılaştırmalı Sağlık Bilimleri Uygulamaları ile” NOBEL, 2018.

1. Özdemir M., Ed., “Veri Madenciliğinde Güncel Yaklaşımlar Web, Metin ve Multimedya Madenciliği Büyük Veri ve Sosyal Medya Madenciliği”, Çağlayan Kitabevi, İSTANBUL, 2017.

Dergi Editörlüğü

Alphanumeric Journal, The Journal of Operations Research, Statistics, Econometrics and Management Information Systems, 2013-2015.


ISR Journal, Uluslararası Bilimsel Araştırmalar Dergisi, 2018-Halen.

Kurucu, Alphanumeric Journal, The Journal of Operations Research, Statistics, Econometrics and Management Information Systems 2013.

Lisans ve Lisansüstü Dersler

Veri Biliminde Python ve R UygulamalarıVeri Bilimi Yüksek Lisans Programı, Gazi Üniversitesi, Güz/Bahar 2021/2022.

Kaza Veri Analizi ve İstatistik,  Kazaların Çevresel Araştırması Yüksek Lisans Programı, Gazi Üniversitesi, Güz/Bahar 2021/2022.

İstatistik,  Lisans, Gazi Üniversitesi Teknoloji Fakültesi, Güz 2021/2022.

Elektronik TablolarLisans, Gazi Üniversitesi, Güz 2021/2022.

Elektronik Tablolar ve İşletmecilik Uygulamaları, Yüksek Lisans, Gümüşhane Üniversitesi, Güz 2018/2019.


İşletmecilikte Bilgisayar Uygulamaları, Lisans, Gümüşhane Üniversitesi, Güz 2018.


R ile Programlamaya Giriş, , Lisans, Gümüşhane Üniversitesi, Güz 2018/2019.


Sağlık Bilimlerinde Kantitatif Teknikler, Lisans, Gümüşhane Üniversitesi, Güz 2018.

Elektronik Tablo ile Modelleme, Lisans, Gümüşhane Üniversitesi, Bahar 2019.

İstatistik I, Lisans, Gümüşhane Üniversitesi, Güz 2019.

İstatistik II, Lisans, Gümüşhane Üniversitesi, Bahar 2019/2020.

Yöneylem Araştırması I, Lisans, Gümüşhane Üniversitesi, Güz 2019.

Yöneylem Araştırması II, Lisans, Gümüşhane Üniversitesi, Bahar 2020.

İşletme Matematiği, Lisans, Gümüşhane Üniversitesi, Bahar 2019.

R Programlama ile Veri Analizi, Yüksek Lisans, Gümüşhane Üniversitesi, Bahar 2019/2020.

Yapay Zeka ile İşletmecilik Uygulamaları, Doktora, Gümüşhane Üniversitesi, Bahar 2019/2020.

EĞİTİM

Doktora, Sayısal Yöntemler; İstanbul Üniversitesi İşletme Fakültesi 2018. Tez Konusu:Yeni Bir Sezgisel Optimizasyon: Arama ve Kurtarma Algoritması ve Fonksiyon Optimizasyon Problemlerinin Çözümü.”.

Yüksek Lisans, Sayısal Yöntemler; İstanbul Üniversitesi İşletme Fakültesi 2013. Tez Konusu:Zaman Kısıtı Altında Takım Oryantiring Problemlerinin Yapay Arı Kolonisi Yaklaşımı ile Çözümü”.

Lisans, Selçuk Üniversitesi İktisadi İdari Bilimler Fakültesi İşletme Bölümü 2009.

Paket Geliştiricisi

R Paketi: dematelcccm

Google Scholar

https://scholar.google.com/citations?user=OJ9bqcwAAAAJ&hl=en